Lễ nhập trạch chi nhánh văn phòng mới tại Phú Quốc & kỷ niệm 3 năm Eagle Land tái cấu trúc