Làn sóng thương mại mới đổ dồn về trung tâm Thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc