Bất động sản đô thị Phú Quốc điểm sáng bùng nổ trong bối cảnh thị trường đầy biến động